Samfunnsrapport

Samfunnsansvaret vårt

Vårt samfunnsløfte er å bidra til lokal utvikling, ta miljøansvar og være en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.  

Som produsent av ren fornybar energi og som distributør av strøm har Glitre Energi-konsernet et viktig samfunnsoppdrag på to kritiske områder. Etter som vi både forvalter fellesressurser og har en offentlig eierstruktur har samfunnet forventninger til hvordan Glitre Energi-konsernet løser sitt oppdrag. 

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Sammen for en trygg og skadefri hverdag! Dette er konsernvisjonen for HMS i Glitre EnergiAlle medarbeiderne skal vite hva visjonen er, og oppleve at det er samsvar mellom visjon og hva man opplever i arbeidshverdagen.  

Medarbeiderforhold

Hos oss skal du få muligheten til å bli klok, stolt og glad. Dette er vårt medarbeiderløfte som retter seg mot Glitre Energis organisasjon som helhet og mot hver enkelt medarbeider, og uttrykker ambisjonsnivået for alt HR-arbeid i vår organisasjon.

Ytre miljø

Glitre Energi ønsker å være en aktiv pådriver i det grønne skiftet, både gjennom driften av virksomheten, men også gjennom dialog, samarbeid og tilrettelegger av nye grønne løsninger.

Glitre Energi og leverandører

Som energikonsern og en viktig samfunnsaktør, erkjenner Glitre Energi sitt ansvar og konsekvenser i forhold til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.