Ringvirkningsregnskap

Glitre Energis ringvirkningsregnskap viser hvordan våre økonomiske bidrag til samfunnet bidrar til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. I 2020 bidro Glitre Energi med over 301 millioner kroner til samfunnet i utbytte og direkte skatter og avgifter. I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter på over 534 millioner kroner.

Bidrag til lokal vekst

Glitre Energi er en betydelig aktør i og for det lokale næringslivet i regionen, både som leverandør, samarbeidspartner og arbeidsgiver. 

 

Bidrag til lokalt forbruk

Med Glitre Energis 253 årsverk bidrar våre ansatte til lokal utvikling gjennom skatter og avgifter til kommunene, men også til lokalt næringsliv gjennom sitt private forbruk. I 2020 handlet ansatte lokale varer og tjenester for 66 millioner. 

 

ANSATTES TJENESTEKJØP
i lokale kommuner
Transport 9,4 MNOK
Overnattings- og serveringstjenester  3,5 MNOK
Helsepleie  2,1 MNOK
Kultur og fritid 6,9 MNOK
Andre varer og tjenester 9,2 MNOK
TOTALT 31,1 MNOK

 

ANSATTES VAREKJØP
i lokale kommuner
Mat og drikke 12,0 MNOK
Klær og sko  3,2 MNOK
Bolig, lys og brensel  15,2 MNOK
Møbler og husholdningsartikler 4,6 MNOK
TOTALT 35,0 MNOK

 

 

Lokalt engasjement

For Glitre Energi er det viktig å engasjere seg i og støtte opp om lokalsamfunnet i regionenI over 100 år har Glitre Energi vært en solid bidragsyter i regionen, en drivkraft innen innovasjon og utvikling, og en leverandør av ren strøm. Som offentlig eid selskap er det helt naturlig å gi tilbake til lokalsamfunnene vi er så stolte av.  

Gjennom samarbeidsavtaler med store og små idrettslag i regionen har vi gitt bidrag til over 300 lag og foreninger i våre kommuner de siste årene. 

Vi samarbeider med nasjonale og regionale flaggskip som Strømsgodset, Mjøndalen fotball, Drammen håndballklubb, Kongsberg Miners, Konnerud IL Ski samt en rekke lokale idrettslag. 

Glitre Energi bidro også med 25.000 kroner til årets TV-aksjon i Buskerud som i 2020 gikk til WWF 

 

Energistøtten

Med Energistøtten støtter vi lokale lag og foreninger som tilrettelegger for aktiviteter i våre eierkommuner – Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Lier og Hadelandskommunene. Dette er viktige drivkrefter for ban og unge i vår region. 

 

Omsorg glitrer i mørket  

Når høstmørket senker seg er det livsviktig at barna synes på skoleveien. Glitre Energi setter fokus på trygg trafikk i nærmiljøet, og deler ut refleksvester til alle distriktets 1. klassinger.

Det er mange skolebarn som går til skolen på mørke høst- og vintermorgener. Ikke alle synes. Mange tenker det ikke er viktig med refleks i opplyste gater, men gatelyktene gir ikke nok lys til at fotgjengerne alltid er synlige for bilistene. 

Vi i Glitre Energi ønsker å sette fokus på trygg trafikk i nærmiljøet. Vestene gjør barna synlige i mørket, og vi håper de kan bidra til en tryggere skolevei. I 2020 har Glitre Energi delt ut over 2 500 refleksvester til 1. klassingene i våre kommuner. Til sammen har vi delt ut over 20 000 refleksvester de siste ti årene.

Fotnote Ringvirkningsregnskap

Kostnad per elevplass 2020 er hentet fra oppdaterte Kostratall 15.3.21.
Bidrag til lokalområdet inkluderer kommunale skatter og avgifter, utbytte og renter på ansvarlig lån.
Bidrag til fylkeskommune inkluderer fylkesskatter og avgifter, utbytte og renter på ansvarlig lån.
Bidrag til stat inkluderer skatter og avgifter, inkl. mva og forbruksavgift.
Lokalområdet inkluderer kommunene Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Flesberg, Rollag, Ringerike, Lier, Sande, Svelvik, Røyken , Hurum, Asker, Jevnaker, Gran og Lunner.
Vare- og tjenestekjøp basert på SSBs tall for gjennomsnittlig forbruk.