Kraftverkoversikt

Glitre Energi Produksjon AS er en heleid datterselskap i Glitre Energi Konsernet og inngår i forretningsområdet Vannkraftproduksjon sammen med de tilknyttede selskapene i Hadeland Kraft AS og Hellefoss Kraft AS.

Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon. Effektiv drift av vannkraftproduksjon krever store investeringer i kraftverksanlegg, dammer og annen infrastruktur. For å lykkes med en bærekraftig vannkraftsdrift kreves det langsiktighet og et kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkert.

|

Mykstufoss

Numedalsvassdraget Produksjon GWh: 289 GWh

Begna

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 37 GWh

Hensfoss

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 115 GWh

Hellefoss*

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 73 GWh

Døvikfoss

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 85 GWh

Gravfoss II

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 219 GWh

Geithusfoss

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 99 GWh

Kaggefoss

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 612 GWh

Skollenborg

Numedalsvassdraget Produksjon GWh: 394 GWh

Pikerfoss

Numedalsvassdraget Produksjon GWh: 76 GWh

Djupdal

Numedalsvassdraget Produksjon GWh: 81 GWh

Hofsfoss

Drammensvassdraget Produksjon GWh: 168 GWh