Produksjon

Glitre Energi produserer 100 % fornybar og miljøvennlig vannkraft på våre elvekraftverk.

Glitre Energi eier og drifter elvekraftverk sentralt på Østlandet.

Produksjonen av vannkraft i Glitre Energis kraftverk på ca 2,6 TWh – dette er alene nok ren og fornybar energi til å dekke nesten 50 prosent av energibehovet til norske privatbiler om alle gikk på strøm.

I Norge har vi verdens mest klimavennlige og effektive kraftsystemer, og tilgangen til ren fornybar energi er et konkurransefortrinn som kan utnyttes ytterligere, og som andre land har en lang vei å gå for å kunne kopiere. Les mer om den fantastiske vannkraften her.

Glitre Energi eier og drifter elvekraftverk sentralt beliggende på Østlandet. Kraftverkene våre ligger i Numedalsvassdraget og Drammensvassdraget, og mye vann samt små fall kjennetegner våre anlegg. Vi har egne operatører som sørger for sikker drift og vedlikehold av kraftverkene. Vi magasinerer vann kun gjennom reguleringsforeningene.

Vi har driftsansvaret for 20 kraftverk.

  • 13 heleide kraftverk
  • 7 deleide kraftverk
  • Medeierskap i 5 reguleringsforeninger
  • Ulike utviklings- og rehabiliteringsprosjekter

Hydrologi

Vannføringer og vannstand fra NVE finner du her.

 

Vannkraftproduksjon

Fra vann til 100% ren energi

Vannkraft er uslåelig som fornybar energikilde. Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden, den beste reguleringsevnen, og den lengste levetiden.

Den fantastiske vannkraften har bygget regionen i over 100 år. Vannkraften gir ren energi, trygge arbeidsplasser og stabile inntekter til kommunene.

Kraftverkoversikt

Oversikt over våre kraftverk

Dette eier vi
Her finner du kraftverkene som Glitre Energi Produksjon eier og har driftsansvar for.

Kraftverkoversikt

bibliotek

Instrukser, HMS-dokumenter og skjemaer

Vårt Bibliotek er etablert som et oppslagsverk med informasjon til Glitre Energi Produksjons leverandører. I biblioteket vil man finne relevant og nyttig informasjon i forbindelse med arbeid på våre anlegg.

 

Les mer

Produksjon

Ledergruppe produksjon

Erik Andersen

Erik Andersen

Konserndirektør produksjon

Arnfinn Brede

Arnfinn Brede

avdelingsleder produksjonsplanlegging og driftssentral

Birger Godal Holt

Birger Godal Holt

leder plan og utvikling

Jon Helge Christensen

Jon Helge Christensen

leder økonomi og administrasjon

Terje Økland

Terje Økland

leder drift og vedlikehold