Litt ditt

Har du noen gang tenkt på at Glitre Energi er litt ditt?

Har du noen gang tenkt på at Glitre Energi er litt ditt? Det lokale kraftselskapet ditt eies av de lokale kommunene i Buskerud og Hadeland. Overskuddet fra Glitre Energi nyter alle godt av, og går blant annet til skoler, barnehager, og eldreomsorg i vår region.

Glitre Energi bidrar med store beløp til lokalsamfunnet, regionen og staten. Mer enn 1 milliard kroner i direkte og indirekte skatter og avgifter er ringvirkningene fra Glitre Energi i 2018.

Her kan du lese hele års- og samfunnsrapporten vår.

 

Produserer ren energi

Glitre Energi er en av Buskeruds viktigste bedrifter med 20 vannkraftverk som leverer strøm til over 90.000 store og små kunder. Som eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur, og produsent av 100 prosent ren og fornybar vannkraft, er vi også en forutsetning for det grønne skiftet.

I 2018 produserte Glitre Energi 2 276 GWh ren og fornybar energi fra våre vannkraftverk – skulle den samme kraften være produsert med kullkraft ville det gitt utslipp på 2,5 millioner tonn CO2. Det tilsvarer det dobbelte av all utslitt fra innenriks luftfart.

Tenk litt på det. Vi er så utrolig heldige som har den fantastiske vannkraften i Norge.

Visst du at?

  • I 2018 bidro Glitre Energi til samfunnet med over 614 millioner kroner i utbytte og direkte skatter og avgifter. I tillegg kommer indirekte skater og avgifter på 746 millioner kroner – tilsammen over en milliard. En stor del av midlene gikk til offentlig velferd i vårt lokalområde.
  • Glitre Energi er en betydelig aktør i og for det lokale næringslivet i regionen med innkjøp for 159 millioner hos lokale leverandører, og innkjøp for 383 millioner kroner i landet forøvrig i 2017.
  • Glitre Energis 220 ansatte bidrar til lokal utvikling gjennom skatter og avgifter til kommunene, men også til lokalt næringsliv gjennom sitt private forbruk. I 2018 handlet ansatte lokale varer og tjenester for 57 millioner.
  • Siden 2009 har Glitre Energi delt ut over 16.000 refleksvester til 1.klassinger i kommunene rundt oss – det er omsorg som glitrer i mørket.
  • Glitre Energi støtter barne- og ungdomsidretten, gjennom så vel som Energistøtten og Lokalbidraget i tillegg til samarbeidsavtalene med de lokale flaggskipene Strømsgodset, Mjøndalen, DHK, Skrim Kongsberg og St. Hallvard Håndballklubb.
  • Over 300 klubber, lag og foreninger har mottatt støtte gjennom Lokalbidraget.