Jeg er et kraftverk

Et kraftverk trenger pleie og omsorg, akkurat som en mann i 40-årene.

Muligens en litt bråkjekk start, men likhetene er slående! Er jeg heldig så pusher jeg 90 år før jeg parkerer tøflene – i hvert fall hvis jeg unngår ulykker, lever fornuftig og de som satt meg til verden ikke slurvet i produksjonen!  

Litt sånn er det med et kraftverk også! Skulle noe havarere underveis, noe det garantert gjør (både for meg og kraftverket), så finnes det alltids en fiks. I kraftverksverdenen så sier vi gjerne at ting begynner å skje etter ca 30 år. Da øker sannsynligheten for større feil betraktelig. En onkel av meg sa en gang at den dagen du runder førr og våkner om morgenen uten noen vondter – ja da er du dau!  

Daglig tilsyn med trofaste maskiner

I Glitre Energi har vi over 20 kraftverk. De eldste er 60-70 år gamle og det nyeste er seks år. Går vi 30 år tilbake i tid, så var eldreomsorgen for disse kraftverkene basert på tilstedeværelse og varme hender. Fagfolk jobbet på kraftverkene – de større kraftverkene var nærmest små arbeidersamfunn. Hver morgen gikk maskinmesteren en runde i kraftverket og de ansatte hadde daglig tilsyn og stelte med de trofaste maskinene. Ny energilov på 90-tallet og et større fokus på kostnadseffektiv drift, gjorde at bransjen kuttet kraftig i antall ansatte og intervallene mellom hver gang kraftverkene fikk tilsyn og stell økte kraftig. Store summer ble spart og kraftverkene ble etter hvert svært viktige inntektskilder for stat, fylke og kommune. Samtidig hadde Norge bortimot verdens billigste og grønneste strøm! 

Kraftverkene klarte seg fint. De trengte kanskje ikke så mye stell som de tidligere hadde fått? Litt sånn som meg i 20 årene – full fart på alle fronter, fullstendig udødelig og 4ever young 

Men ingenting varer evig. Verken et kraftverk eller en ubekymret ungdomstid. Utover på 2000-tallet kom havariene. De kom som perler på en snor og de kom uten forvarsel. Nei, jeg havarerte ikke på 2000-tallet selv om ting nok ble veldig annerledes enn tidligere. Men disse kraftverkene havarerte ikke uten forvarsel. Vi så de bare ikke. Vi var ikke der ofte nok til å se, lytte, kjenne, føle… Og de gangene vi var der og så at noe var i ferd med å skjære seg, ja da tok vi heller sjansen på at de går nok litt til før det smeller så sparer vi de pengene. Litt som dagens eldreomsorg.  

Kraftverkene har en story å fortelle, det hadde de i 1930 og det har de i 2019.

100 forskjellige sensorer

Et moderne vannkraftverk med en turbin kan ha opptil 1000 forskjellige sensorer. Disse sensorene sender tidsserier med data til en database og videre til et kontrollsenter. I dette kontrollsenteret er det lagt inn mange alarmgrenser som varsler når disse tidsseriene overskrider en gitt verdi, men da er det gjerne for seint! Blir litt som når jeg går til kiropraktoren med vond rygg for å høre at jeg har løftet feil over lengre tid, men nå er prolapsen et faktum.  

Et kraftverk feiler faktisk svært sjelden. Når det først feiler, så kan det fort vekk bli veldig dyrt og langvarig. Akkurat som hos kiropraktoren… I Glitre Energi jobber vi hardt og intenst med å bruke alle disse målesignalene til å gi oss et hint om at noe muffens er på gang. Superavanserte algoritmer hjelper oss med å se en helhet vi ikke alltid klarer selv om vi aldri så mye eksperter. Med det mener jeg at mange måleverdier blir satt sammen til en indikator som sier noe om «helsetilstanden». Vi kaller systemet vårt for aiKnow! Tenker vi oss en generator, så kan en slik indikator være satt sammen av målinger for temperatur, vibrasjon, effekt osv. Får vi til dette, så kan vi planlegge vedlikeholdet vårt på en mye bedre måte ved å være i forkant av feilene. Det sparer vi og våre offentlige eiere mye penger på og ikke minst – vi får en sikrere vannkraftproduksjon 

Metoder som google

Metodene som brukes for å predikere disse feilene er de samme som brukes for å sende meg tilpasset reklame på Facebook eller foreslå hva jeg skal søke på når jeg søker i google, kjøre en selvkjørende buss eller forutsi om jeg kommer til å rammes av diabetes eller kreft i ung alder basert på livsstil og gener.  

Målet er å igjen kunne gi kraftverkene våre den pleie og omsorg de trenger, hverken mer eller mindre – til riktig tid. Etter hvert skal de også ved hjelp av kunstig intelligens fortelle selv hva som feiler dem, hva vi som fagfolk bør gjøre for at de skal bli friske igjen og kanskje en dag reparere seg selv (da er vi nok godt i gang med bosetningene på mars)! Kraftverkene skal også vite hvor stort behovet for strøm blir de neste dagene basert på en mengde tilgjengelig data om vær, årstid osv. En stadig økning i bruk av ny fornybar energi gjør at våre gamle travere får en annen hverdag å forholde seg til – og de er superviktige for å få morgendagens energikabal til å gå opp! Vi tror på en hverdag med flinke fagfolk som får uvurderlig støtte fra avanserte hjelpemidler til å hente det beste ut av vår fantastiske vannkraft. Morgendagen er både elektrisk og fantastisk og jeg føler meg fortsatt litt som et kraftverk klar for rehabilitering