Glitre Energi og Agder Energi slår sammen sine digitale nysatsninger

Spennende satsing mellom Agder Energi og Glitre Energi.

Glitre Energi og Agder Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg. Målet er å levere nye tjenester for fremtidens strømkunder.

 Sluttbrukermarkedet for strøm er i stadig utvikling. Ny teknologi gir nye muligheter samtidig som kundene får høyere forventninger til sin strømleverandør. For å møte fremtidens muligheter og behov i markedet har både Agder Energi og Glitre Energi jobbet med digitale nysatsninger. Glitre Energi har etablert selskapet Oss Norge AS som er en digital tjeneste som gir kunden tilgang og eierskap til informasjonen fra den nye strømmåleren. Agder Energi lanserte i vår en betaversjon av sin nye digitale strømleverandør, Flyt. Nå vil selskapene slå sammen sine satsninger.

– Vi vet at en del strømkunder sliter med å forstå strømregningen og hva som påvirker forbruket. Gjennom Flyt-prosjektet har vi hatt en ambisjon om å utvikle en tjeneste som gjør det enklere for kunden å forholde seg til strømforbruket sitt. Sammen med Glitre Energi kan vi tilby en enkel og fremtidsrettet tjeneste, basert på sanntidsdata fra kundenes strømmåler, forklarer Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

– De aller fleste i Norge har fått installert nye smartmålere i boligene sine, noe som gjør det mulig å utvikle nye og spennende tjenester. Vi var tidlig ute med å utvikle Oss-brikken og en analyseplattform, som kan hente ut og foredle informasjonen som finnes i måleren. Kompetansen i Agder Energi og innsikten fra Flyt-konseptet vil komplementere Oss-plattformen, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi.

Flyt og Oss

Gjennom prosjektet Flyt har Agder Energi utviklet en digital strømleverandør med fokus på enkelhet og innsikt. Løsningen er utviklet med stor bruk av innsiktsarbeid og kundetesting. Målet har vært å lage en strømleverandør helt og fult på kundens premisser.

Oss-satsningen til Glitre Energi har nøyaktig samme mål som Flyt. Fokus i satsningen er å samle og tilgjengeliggjøre data fra de nye AMS målerne og utvikle helt nye tjenester basert på disse dataene. Ved hjelp av en egenutviklet Oss-brikke får kunden oversikt over eget forbruk i sanntid, og trygghet og innsikt i sine egne data.

 

Møtes på midten

Et møte mellom energikonsernene i sommer ble starten på en felles satsning i selskapet Oss Norge som Syvertsen og Skjæggestad formaliserte i dag. Forutsatt at avtalen godkjennes av konkurransetilsynet vil Agder Energi og Glitre Energi eie halvparten av selskapet Oss Norge hver.

– Vi fant raskt ut at vi har et felles syn på hvordan markedet utvikler seg og hva som skal til for å lykkes. Jeg er imponert over det Glitre Energi har fått til i sin nysatsning og utvikling av Oss-brikken med tilhørende analyseplattform. Oss Norge har et forsprang i markedet på innhenting og analyse av data som er og vil være et stort konkurransefortrinn, forklarer Syvertsen.

–  Vi og Agder Energi har på mange måter begynt i hver vår ende av verdikjeden, og nå møtes vi på midten. Når vi nå innlemmer Flyt-konseptet i Oss-satsningen får vi et solid, heldigitalt strømselskap, som ved hjelp av sanntidsdata vil åpne opp for nye og spennende tjenester forbrukerne ikke før har hatt, sier Skjæggestad i Glitre Energi.